675648c2785e9a3
حکمت معاصر
علمی-پژوهشی
مقایسه دیدگاه تفتازانی و ابن‌سینا در مبحث وجود ذهنی

قدسیه حبیبی؛ سعید انواری؛ سیدصدرالدین طاهری

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 1-21

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2740

چکیده
  نظریات مختلفی درباره‌‌ نحوه‌‌ ارتباط صورت‌های ذهنی با اشیای خارجی ارائه شده است که از این میان می‌توان به دو نظریه‌‌ عینیت ماهوی و قول به شبح اشاره کرد. اکثر محققان، ابن‌سینا را قائل به عینیت ماهوی و تفتازانی را ملتزم به دیدگاه شبح دانسته‌اند. در مقاله‌‌ حاضر نخست نظرات ابن‌سینا و تفتازانی با یکدیگر مقایسه شده است و نشان داده ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
در ـ جهان بودن و موجودیت بالعرض ماهیت؛ استدلال‌هایی برای در ـ جهان بودن ماهیت در فلسفه صدرا

داود حسینی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 23-37

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2975

چکیده
  در ادبیات معاصر درباره در ـ جهان بودن یا در ـ ذهن بودن ماهیت ازمنظر صدرا اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار قصد داریم که دلایلی اقامه کنیم مبنی‌بر این‌که ازمنظر صدرا ماهیت امری در ـ جهان است. برای این منظور، استدلال خواهد شد که برخی از تعابیر کلیدی صدرا درباره ماهیت (انتزاعی بودن ماهیت و صادق بودن ماهیت بر وجود)، در حضور نظر خاص صدرا ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
چیستی درد از دیدگاه ابن سینا

محمد سعیدی مهر

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 39-53

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2785

چکیده
  فیلسوفان از گذشته تا کنون کوشیده اند با رویکردی فلسفی پرده از زوایای پنهان پدیده ای که آن را «درد» می نامیم، بردارند. یکی از پرسش‌های اساسی و مقدماتی در این زمینه، پرسش از چیستی (ماهیت) درد است. ابن سینا به مسئله چیستی درد پرداخته است. در نظر ابن سینا مفهوم درد مفهومی بدیهی نیست و از این رو، می توان - بلکه باید- آن را تعریف کرد. وی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
مفهوم کمال در علم‌النفس ارسطو

حسن عباسی حسین‌آبادی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 55-71

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2827

چکیده
  مفهوم «کمال» در اندیشه ارسطو به‌طور کلی با دو واژه «انرگیا» و «انتلخیا» بیان شده است که هر دو در انگلیسی به (Actuality) ترجمه شده است. ارسطو در بحث علم‌النفس برای تعریف نفس یکبار نفس را به صورت بدن طبیعی تعریف کرده است و در ادامه آن را به «کمال اول» تعریف کرده است و «کمال نخستین» را در برابر کمال نهایی یا ثانوی ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
وامداری سهروردی به ابن‌سینا در منطق تعریف

مهدی عظیمی

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 73-86

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2741

چکیده
  آیا نقدهای سهروردی بر نظریۀ مشائیِ تعریف، و تأسیس نظریۀ اشراقیِ تعریف به دست او، یک واگرایی تند و تیز از منطق تعریف ابن‌سیناست؟ پاسخ ضیائی و والبریج مثبت است؛ پاسخ این جستار، اما، منفی‌ست. سهروردی در حکمة الإشراق سه نقد اساسی بر نظریۀ حدّ تامّ دارد، که برخی از آن‌ها به حد ناقص و رسم نیز قابل تعمیم است: (1) مغایرت با کاربرد متعارف زبان؛ ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
معنویت برای کودکان در عرفان اسلامی با تکیه بردیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی(س) و امام خمینی(ره)

هادی وکیلی؛ مریم داورنیا؛ زینب برخورداری

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، صفحه 87-108

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2742

چکیده
  معنویت از مفاهیمی است که در عصر حاضر مورد توجه ویژه قرارگرفته و اکنون در مورد کودکان نیز به کار برده می‌شود. معنویت از مفاهیم کلیدی دینی است و بر مبانی، ساختار و روشهای معین دینی استوار است. در عرفان اسلامی نیز معنویت نقش کانونی ایفا می‌کند. با توجه به بحث‌های تخصصی معمول در حوزه معنویت، جای آن دارد که نسبت آموزه‫‌های طرح شده در جهان ...  بیشتر