675648c2785e9a3

راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان:

الف) راهنمای کاربران، ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله

ب) راهنمای تهیه، نگارش و تدوین مقاله

 

الف) راهنمای کاربران، ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله

 

راهنمای گام‌به‌گام کاربران برای ثبت‌نام در سامانه، ارسال و پیگیری مقاله (PDF)

 

1. جزئیات و مراحل ثبت‌نام و ارسال مقاله به شرح زیر است:

 • عضویت در سامانه با تکمیل فرم ثبت‌نام
 • دریافت رمز عبور از طریق ایمیل
 • ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور
 • تکمیل فرم اطلاعات مقاله شامل عنوان، چکیده، کلیدواژگان و...
 • بارگذاری فایل اصلی متن مقاله
 • ارسال مقاله (در صورتی که تمامی شرایط و ضوابط را رعایت کرده باشید، امکان ارسال مقاله وجود دارد. در غیر این صورت، دکمۀ ارسال مقاله فعال نخواهد شد.)
 • ارسال توافق‌نامه عدم تعارض منافع

 

2. توافق‌نامه عدم تعارض منافع

فرم تعارض منافع، توافق‌نامه‏‌ای است که نویسنده(گان) یک مقاله اعلام می‏‌کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏‌ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏‌اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‌‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏‌دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏‌نماید. نویسنده مسئول هم‌چنین اعلام می‏‌دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

دریافت توافق‌نامه عدم تعارض منافع

 

ب) راهنمای تهیه، نگارش و تدوین مقاله

1. رویکرد نشریۀ حکمت ماصر

 • ارائة نتیجه‌های پژوهشی معتبر درحوزة حکمت نظری و عملی اسلامی
 • معرفی نقطه‌های قوت میراث حکمی جهان اسلام و بهره‌گیری از آن میراث به‌منظور پاسخ‌گویی به مسئله‌های نظری و مشکلات عملی مسلمانان در جهان امروز
 • معرفی، تحلیل و نقد اندیشه‌های جدید در حوزۀ حکمت اسلامی و اهتمام به تقویت آن‌ها
 • ارائة پژوهش‌های تطبیقی بین حکمت اسلامی با دیگر نظام‌های فلسفی، اخلاقی، کلامی و عرفانی جهان
 • انتشار مقاله‌های مسئله‌محور و پاسخگوی مسائل حکمت اسلامی معاصر
 • انتشار مقاله‌هایی که با نگرشی نو به حکمت اسلامی و با اهتمام به رشد و تقویت آن دریچه‌ای جدید به روی مطالعات این حوزه بگشاید
 • انتشار مقاله‌هایی که با رویکردی نقادانه جریان‌های فکری و فعالیت‌های پژوهشی را در حوزۀ حکمت اسلامی در دورۀ معاصر رصد کنند و در این زمینه اثرگذار باشد
 • انتشار مقاله‌هایی که با رویکرد تطبیقی میان حکمت اسلامی با سایر نظام‌های فلسفی، اخلاقی، کلامی و عرفانی، میزان تأثیر و تأثر آنها را بررسی نماید
 • انتشار پژوهش‌های تطبیقی بین حکمت اسلامی با اندیشه و فرهنگ ایرانی
 • انتشار نقدها و تحلیل‌های معتبر درباب میراث حکمی جهان اسلام


2. شرایط و ضوابط پذیرش و انتشار مقاله

 • در این نشریه مقاله‌هایی که مبتنی‌بر روش‌های پژوهشی معتبر و منطبق با موضوع و رویکرد نشریه باشد منتشر می‌شود و مقاله‌های مبتنی‌بر اقتباس، گردآوری یا ترجمه منتشر نمی‌شود.
 • همة مقاله‌ها فقط ازطریق سامانة نشریه دریافت و ارزیابی می‌شود. بنابراین، نویسندگان مقاله‌ها باید فایل مقالة خود را در سامانة نشریه بارگذاری و ثبت کنند.
 • مقاله‌های ثبت‌شده در سامانة نشریه به‌‌هیچ‌وجه نباید در نشریات دیگر داخلی و خارجی منتشر شده باشد. هم‌چنین، نویسندة مقاله، پس از تأیید مقاله‌اش در داوری، مجاز به انتشار آن در نشریات دیگر نیست.
 • سردبیر نشریه و هیئت‌تحریریه و داوران مقاله‌ها در پذیرش و رد مقاله‌ها اختیار تام دارند. هم‌چنین، سرویراستار نشریه و ویراستاران مقاله‌ها در ویرایش صوری، زبانی و ادبی مقاله‌ها اختیار کامل دارند.
 • نویسندة مسئول مقاله موظف به انجام کامل اصلاحاتی است که در مراحل داوری یا ویراستاری مقاله از او خواسته می‌شود. درغیراین‌صورت، آن مقاله از مرحلة داوری یا ویرایش و انتشار حذف خواهد شد.
 • مقاله‌هایی که با «راهنمای نگارش مقاله» و به‌ویژه با «شیوة استناد» نشریه منطبق نباشد به‌هیچ‌وجه پذیرفته نمی‌شود.
 • مسئولیت کامل صحت و دقت نشانی منابع نقل‌قول‌های مستقیم و غیرمستقیم، ارجاعات و مشخصات کتاب‌شناختی منابع در کتاب‌نامه با نویسندة مسئول مقاله است.
 • مقاله‌ها پس از پذیرش اولیه در مرحلة داوری قرار می‌گیرند. نتیجة داوری مقاله‌ها‌ نیز ظرف مدت سه تا شش‌ماه مشخص می‌شود و ازطریق ایمیل به نویسندة مسئول مقاله اعلام می‌شود.

 

3. راهنمای نگارش مقاله

1.3 اطلاعات ضروری و مشخصات صوری مقاله

1. نام و نام‌خانوادگی همة نویسندگان به فارسی و انگلیسی در ابتدای مقاله درج شود.

2. مرتبة علمی یا مقطع تحصیلی، محل‌ اشتغال (نام دانشگاه، پژوهشگاه، مؤسسه، یا ...) و نام رشتة آموزشی یا تحصیلی همة نویسندگان، به فارسی و انگلیسی، نوشته شود.

3. نویسندة مسئول مقاله‌هایی که بیش‌ از یک نویسنده دارد مشخص شود.

4. نشانی پست‌الکترونیک همة نویسندگان درج شود.

5. نشانی منزل یا محل‌کار، کدپستی و ‌شمارة تلفن‌های همراه و محل‌کار نویسندة مسئول نوشته شود.

6. متن مقاله در برنامة 2010 Word حروف‌نگاری شود. متن فارسی مقاله با قلم B Lotus، در اندازة قلم 13، متن لاتین مقاله با قلم Times New Roman، در اندازة قلم 10، و متن عربی مقاله با قلمB Badr و در اندازة قلم 13 حروف‌نگاری شود.

7. تعداد کلمات مقاله بیش‌تر از ده‌هزار کلمه (سی‌صفحه) نباشد.

8. ساختار مقاله‌ باید متشکل از عنوان، چکیده (حداکثر دویست واژه و در یک پاراگراف) و کلیدواژه‌ها (پنج تا هفت واژه)، مقدمه، بدنة اصلی (تحلیل‌ها، تفسیرها، نقدها، یافته‌ها، و ...)، نتیجه‌گیری و کتاب‌نامه باشد.

9. عنوان مقاله، چکیده، کلیدواژه‌ها و کتاب‌نامه به دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال شود.

10. ارزش عنوان‌های اصلی و فرعی مقاله، از عنوان مقدمه تا عنوان نتیجه‌گیری، با شماره‌گذاری تعیین، مرتب، و متمایز شود.

11. معادل‌ خارجی اعلام نامشهور و اصطلاح‌های تخصصی در متن مقاله، داخل پرانتز و دربرابر معادل فارسی آن‌ها درج شود.

12. در متن مقاله هیچ پانوشتی درج نشود و توضیحات فرعی و تکمیلی در پی‌نوشت‌ آورده شود.

13. اندازة جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، نقشه‌ها و ... متناسب با اندازة متن چاپی (حداکثر 12در18سانتی‌متر) باشد.

14. اطلاعات جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... به فارسی درج شود. نشانة اعشار نیز فقط به‌صورت خط مورب ترسیم شود.

15. درصورتی‌که جدول‌ها، نمودارها، تصویرها، و ... از منابع دیگر اخذ شده باشد حتماً نشانی منبع آن‌ها بیان شود.

16. همة فرمول‌ها داخل فرمول‌چین 2010 Word حروف‌نگاری شود و به‌هیچ‌وجه به‌صورت تصویر ارسال نشود.

 

2.3 شیوة استناد

...