675648c2785e9a3
حکمت معاصر
علمی-پژوهشی
مقایسۀ «وجود و ماهیت» در فلسفۀ توماس آکوئینی و ملاصدرا

خلیل‌الله احمدوند؛ سمیه ملکی؛ زهرا یزدانی داغیان

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 1-22

چکیده
  اندیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توماس آکوئینی و ملاصدرا با اتکا بر اعتقادات مذهبی و دینی بر شالود‌‌‌‌‌‌‌ة کلمة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ «وجود» بنا شده است. توماس در میان فلاسفة مسیحی قرون وسطی تفوق فعل وجود را بر ذات کاملاً درک کرد. درواقع آن‌چه برای توماس در مرتبة اول اهمیت قرار ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
نقد و بررسی نظریۀ انحصار «پاداش و کیفر» در «تجسم اعمال»

کاظم استادی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 23-49

چکیده
  در دو قرن اخیر، برخی فلاسفة اسلامی نظریه‌ای رواج داده‌اند که آموزة آن، حکایت از این دارد که بهشت و جهنم چیزی نیست به جز تجسم اعمال و رفتار انسان، که به صورت‌های گوناگون برای وی ظاهر می‌شود. این مقاله درصدد آن است تا این آموزه را که مورد مخالفت متکلمین و مورد موافقت فیلسوفان متأخر است پیکره‌سازی و نقد کند. و در آخر این ادعا ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
تبیینی جدید از حرکت جوهری بر اساس علم ذاتی طبایع

ابراهیم خانی؛ محمدکاظم فرقانی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 51-64

چکیده
  کیفیت رابطة ثابت و سیال از جمله مسائل دشوار فلسفی است که فلاسفه از دیرباز به آن پرداخته‌اند. ملاصدرا نیز بر اساس اثبات حرکت جوهری و لوازم آن پاسخی متفاوت با گذشتگان به این مسئله داده است. لیکن هنوز در تبیین و نحوة جمع‌بندی مبانی او در این مسئله ابهاماتی وجود دارد. از جمله این‌که حرکت جوهری چگونه با ثبات طبایع در عالم دهر که ملاصدرا ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
بررسی و تحلیل جاودانگی نفس از منظر دو فیلسوف متأله ابن سینا و توماس

غلامحسین خدری؛ علی حیدری فرج

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 65-85

چکیده
  جاودانگی نفوس انسانی همواره از مهم‌ترین دغدغه‌های غالب فیلسوفان خداباور بوده است. نظر به اهمیت این اصل، اگر مدعی شویم همة تلاش‌ها و تأملات نفس‌شناسانة فیلسوفان حوزة ادیان ابراهیمی، در اثبات این مسئله و برای تبیین و تثبیت آن به‌کار گرفته شده است، سخن به گزاف نگفته‌ایم. ابن سینا و توماس به عنوان دو تن از بزرگ‌ترین ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
سیر معرفت‌شناختی انسان کامل در دو قوس نزول و صعود از دیدگاه صدرالمتألهین شیرازی

مریم صانع‌پور

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 87-115

چکیده
  مقالۀ حاضر در یک فرایند جریان‏شناسانه، حکمت متعالیة صدرالمتألهین را مورد مداقه قرار داده و عقل کلی را که همان نور انسان کامل است به‏ عنوان صادر اول و مبدأ فیضان عقول در مراتب تشکیکی معرفی کرده است؛ عقلی که در قوس نزولی‌اش مرحله به مرحله از وحدتِ وساطت جمعیه به طرف کثرات تا عقل بالقوه پیش می‌رود و سپس در سیر صعودی از عقل بالقوه ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
جست‌وجوی نخستین بارقه‌های نظریة حرکت جوهری در حکمت سینوی

محمد نجاتی؛ احمد بهشتی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 117-129

چکیده
  واکاوی رویکرد ابن سینا در باب حرکت نشان می‌دهد وی در اثبات برخی اقسام حرکات عرضی و انکار فرایند حرکت جوهری دچار تردید است. این تردید به مبانی فلسفی شیخ در مسئلة اعتباریت ماهیت و اصالت وجود بازمی‌گردد. بدین بیان که در تفکر سینوی به دلیل نفی تشکیک در ماهیت و اعتقاد به اعتباریت آن، برخی اقسام حرکات عرضی از جمله حرکت در کمیت و حرکت ...  بیشتر

علمی-پژوهشی
آیا طریقة اخلاقیون نجف طریقه‌ای عرفانی است؟

هادی وکیلی؛ محمود شیخ

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 131-151

چکیده
  در این مقاله کوشش شده که به این پرسش که آیا می‌‌توان طریقة اخلاقیون را مدرسه‌‌ای معنوی و تربیتی دانست، از سه منظر پاسخ داده شود؛ ابتدا با تکیه‌بر تعریف کلاسیک عرفان، سپس با بیان مشکلات تعریف کلاسیک برای چنین قضاوتی، با ارائة تعریفی از عرفان بر مبنای مفهوم سنت و تحلیل آن به دو مفهوم فرهنگ و ادبیات و تحلیل مفهوم فرهنگ به دانش‌ها ...  بیشتر