675648c2785e9a3
حکمت معاصر

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

در دیدگاه غزالی رسالت رسول به معنای تبلیغ کلام خداست. در خصوص نقش نبی در معرفت شناسی دینی این پرسش ها مطرح می شود: آیا ایمان به کلام خدا به خاطر باور به صدق نبی است یا عقلانی است؟ نسبت صدق نبی و ایمان به کلام خدا چیست؟ آیا ایمان به خدا به صدق نبی وابسته است؟ مسأله ی اصلی پژوهش این است که در دیدگاه غزالی نبی در معرفت به خدا چه نقش و سهمی دارد و این که رأی وی با در نظر گرفتن نظام ی اندیشه او چه چالش هایی را به همراه دارد. در دیدگاه غزالی عقل قضاوت می کند به این که هر کسی که ادعای نبوت کرد و معجزه از او صادر شود صدقش واجب است . اعجاز معجزه با عقل فهمیده می شود و پس از آن عقل کنار می رود و نقش ابزاری دارد و تابع نظر نبی می شود. آراء و دیدگاه های غزالی در این باب با اشکالات و چالش هایی مواجه می شود. هر چند غزالی تلاش بسیار می کند که استدلال عقلانی بر صدق نبی ارائه دهد اما در معرفت شناسی دینی وی، نبی بالاترین جایگاه را دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of the Role of the Prophet in Religious Epistemology in al-Ghazali’s View

نویسنده [English]

 • azam ghasemi

Assistant Professor of Philosophy of Religion, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

 
 For al-Ghazali, “prophet-hood means preaching God’s words and the prophet is the preacher of God’s words”. The main question of the present study is what part in al-Ghazali’s view the prophet has in knowledge about God and what challenges his views bring. A discussion of “miracle” as the reason for the truthfulness of the prophet is absolutely essential for tackling that question. From al-Ghazali’s point of view, prophets’ knowledge is gained through a light shed onto their hearts, rather than through sensations or education. Some recipients of the prophets’ knowledge only imitate what they hear, while some enjoy insights. In al-Ghazali’s work, imitation is of two kinds: acceptable and unacceptable. He believed that Islamic scholars (ūlamā) can achieve understanding on their own and it is only the masses who imitate.      
One of al-Ghazali’s stances where one could see the role of the prophet in his religious epistemology is on the necessity of thanking the Giver of blessings (wujūb-i shukr-i mun’im): from his point of view, the necessity is jurisprudential and stated by the prophet rather than rational. According to him, reason cannot achieve knowledge about the affairs because of which the prophet was appointed, and this is why the prophet was appointed. But, if reason cannot achieve knowledge about the affairs, how can it affirm the prophet’s prophet-hood and message? In some of his works al-Ghazali regards miracle as the proof for the truthfulness of the prophet. In some others, in addition to miracle he refers to such evidence as prophet’s words, actions, and states in which the prophet was, reported numerously by different narrators and through different chains of transmission. He maintains that the role of reason and theory is merely that through miracle they make sense of the truthfulness of the prophet. Then they depose themselves, admitting that whatever the prophet says about God and the Day of Judgment is acceptable. And this is among the affairs in understanding which reason enjoys no independence. Nor does it understand its impossibility. But even if we involve reason at the stage of proving truthfulness of the prophet, then it is the reason which should affirm the good of the truthfulness (ḥusn-i sidq), thereby jurisprudential good and evil being questioned.  
From a point of view outside religion and using a rational and argumentative method this study critiqued and examined al-Ghazali’s teaching on prophet-hood, and reached the conclusion that his view changed in his different works. In his theosophical works he said that reason judges that anyone who claims to be a prophet and produces a miracle is necessarily truthful, and then reason withdraws, assumes an instrumental role, and submits to the prophet’s remark. In some other works, however, he does not consider miracle to be enough, as miracle might be confused with magic, and therefore he thinks that proving the prophet’s truthfulness needs further signs. In general, al-Ghazali’s explanation of the epistemological role of the prophet in people’s acquisition of knowledge has many flaws which have been addressed in this article. On the one hand, he acknowledges reason’s limits and thinks that appointment of the prophet is accounted for by the fact that the prophet understands affairs that go beyond reasoning. On the other hand, he states that reason can discern the existence of the prophet as well as the fact that the prophet can understand affairs beyond reasoning. Yet it cannot understand what the prophet understands. There occurs a paradox, which is how it can be rationally proved that a person can understand affairs beyond reasoning. When reason does not have access to the affairs, it might have no judgment: there could be a mention of faith only. Reason can only consider the possibility of such a thing. But it cannot prove it i.e. cannot demonstrate undoubtedly and rationally that the one who is the prophet can understand affairs beyond reasoning. In fact, on the one hand it seems that reason is the chief determinant, as it understands prophet’s truthfulness. On the other hand, even if we ignore the challenges connected to the issue, it seems that the prophet plays a very determinant part in religious knowledge, and that without revelation given by the prophet reason fails to enter the field of religious knowledge. Furthermore, since in al-Ghazali's view the prophet is connected to the main source of knowledge and is taught by God and Gabriel, his words are preferable over limited human reason’s judgment, and thus although al-Ghazali tries hard to provide an argument for prophet’s truthfulness, in his religious epistemology the prophet has the highest status. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ghazali
 • Religious Epistemology
 • miracle
 • truthfulness of the prophet
 1. البیر نصر نادر؛ ؟ فلسفه المعتزله جزئ الثانی مطبعه دار نشر الثقافه.
 2. صبحی، احمد محمود؛؟  فی علم الکلام، دراسه فلسفیه لآراء الفرق اسلامیه فی اصول الدین «1» المعتزله؛ دارالکتب العربیه.
 3. شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم؛ (1335)؛ الملل و النحل؛ ترجمه افضل الدین صدر ترکه اصفهانی به تصحیح و تحشیه سید محمدرضا جلالی نائینی. چاپ دوم: چاپخانه تابان.
 4. غزالی، ابوحامد؛ (1317-1315)؛ نصیحه الملوک؛ از نشریات کتابخانه تهران؛ با مقدمه، تصحیح و حاشیه ی جلال همایی.
 5. غزالی، ابوحامد؛ (1338)؛ المنقذ من الضلال؛ ترجمه ی زین الدین کیایی نژاد.
 6. غزالی، ابوحامد؛ (1364)؛ مشکات الانوار؛ ترجمه ی صادق آیینه وند؛ تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
 7. غزالی، ابوحامد؛میزان العمل؛ (1374)؛مصحح دکتر سلیمان دنیا؛ مترجم علی اکبر کسمایی؛ انتشارات سروش.
 8. غزالی، ابوحامد؛ ( الف1380)؛  کیمیای سعادت؛ به کوشش حسین خدیو جم؛ تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی چاپ اول 1354 چاپ نهم 1380.
 9. غزالی، ابوحامد؛ (1380ب)؛ نسخه ی خطی رساله فی العلم اللدنی؛در مجموعه فلسفی مراغه، نسخه برگردان رسالات خطی، زیر نظر و با مقدمه های نصرالله پورجوادی، تهران: نشر دانشگاهی.
 10. غزالی، ابوحامد؛ (1409 ق)؛ الاقتصاد فی الاعتقاد.
 11. غزالی، ابوحامد؛ (1426 ق الف)؛ احیاء علوم الدین، کتاب تفکر؛  دار ابن حزم، بیروت لبنان.
 12. غزالی، ابوحامد؛ (1426 ق ب)؛کتاب قواعد العقائد در احیاء علوم الدین؛  دار ابن حزم، بیروت لبنان.
 13. غزالی، ابوحامد؛ (1430ق)؛  المستصفی من علم الاصول؛ قدم له و حقق نصه و ضبطه و ترجمه الی اللغه الانکلیزیه الاستاذ الدکتور احمد زکی حماد.
 14. غزالی، ابوحامد؛ ؟ رساله الجام العوام عن علم الکلام در مجموعه رسائل؛ ؛ راجعها و حققها ابراهیم امین محمد؛ المکتبه التوفیقیه؛ قاهره.
 15. غزالی، ابوحامد؛  ؟ القسطاس المستقیم در مجموعه رسائل؛ راجعها و حققها ابراهیم امین محمد؛ المکتبه التوفیقیه؛ قاهره.
 16. غزالی، ابوحامد؛ ؟ فضایح الباطنیه؛حققه و قدم له عبدالرحمن بدوی؛دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان