675648c2785e9a3
حکمت معاصر
نقد و بررسی آرای ایزوتسو در حوزة معناشناسی قرآن کریم

علی شریفی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 81-101

چکیده
  پروفسور توشیهیکو‌ ایزوتسو، زبان‌شناس، فیلسوف، اسلام‌شناس و قرآن‌پژوه ژاپنی (1914-1993)، علاوه بر این‌که قرآن کریم را به ژاپنی ترجمه کرده است دارای دو اثر قرآنی به نام‌های خدا و انسان در قرآن و نیز مفاهیم اخلاقی ـ دینی در قرآن است که در آن‌ها با رویکردی معناشناسانه به تبیین ساختار اساسی آموزه‌های قرآن پرداخته است. وی متأثر ...  بیشتر