675648c2785e9a3
حکمت معاصر
تحلیل رویکردها و رهیافت‌های قشیری در کتاب رساله قشیریه

بتول فلاح برزکی؛ رضا روحانی

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 99-121

https://doi.org/10.30465/cw.2018.3260

چکیده
  کتاب ترجمه رسالة قشیریه از امام قشیری از امهات و مراجع  آثار عرفانی در قرن پنجم هجری است. در مقالة حاضر، این اثر از حیث رویکردها و رهیافت‌­های کلی و کلان، در شیوه گردآوری و دریافت حقایق و تحلیل و ارزیابی و دفاع از اطلاعات و داده­‌ها، معرفی، دسته­‌بندی و تحلیل روش‌­شناسی می­‌شود. با بررسی حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی انجام ...  بیشتر

واکاوی روش‌شناسی پیرس و بررسی سهم آن بر رویکردهـا و روش‌هـای پـژوهش

رضاعلی نوروزی؛ شهناز شهریاری نیسیانی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 45-68

چکیده
  چکیده در پژوهش حاضر با تحلیل محتوایی که از آثار موجود در رابطه با فلسفه چارلز ساندرس پیرس انجام شد، روش‌شناسی این فیلسوف آمریکایی و بررسی سهم آن بر رویکردها و روش‌های پژوهش مورد توجه قرار گرفت. این بررسی ضمن اینکه بیانگر ارتباط بیانات پیرس در حوزه روش، با فن خطابه نظری در منطق، مقولات سه‌گانه و انواع استدلال است، نشان می‌دهد که ...  بیشتر

نقد نظریة اقتصاد اسلامی صدر از دیدگاه واقع‌گرایی انتقادی

سیدمحمدرضا امیری طهرانی؛ عماد افروغ

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 1-22

چکیده
  تحمل بار مفاهیم اقتصاد اسلامی صدر از نظر روش‌شناختی ارزیابی کنیم. بدین منظور ابتدا امکان‌پذیری این کار را بررسی، و نظریة اقتصاد اسلامی صدر را به اجمال معرفی خواهیم کرد. آن‌گاه بر اساس واقع‌گرایی انتقادی، نظریه‌های «توزیع پیش از تولید»، «توزیع پس از تولید» و «عدالت اجتماعی» صدر را از نظر روش‌شناختی نقد ...  بیشتر

نقد تفکیکی‏‌انگاری ملاصدرا

جنان ایزدی؛ احد فرامرز قراملکی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 59-77

چکیده
  بر اساس یکی از دیدگاه‏‌های طرح ‏شده، روش‏‌شناسی ملاصدرا در حکمت متعالیه تفکیکی است. مدعای این نظرگاه این است که ملاصدرا در سیر تحول روشی خود از رویکرد فلسفی ـ عرفانی و تأویلیِ نخستین خویش به رهیافتی وحیانی دست می‌‏یابد. مستند تفکیک‏‌انگاری مطالعه‌ای موردپژوهانه بر رویکرد ملاصدرا در مسئلۀ معاد جسمانی است. اگرچه نگاه تحولی ...  بیشتر