675648c2785e9a3
حکمت معاصر
تحلیل انتقادی ادلۀ اثبات صورت نوعیه

مهدی عظیمی؛ جواد صوفی

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401، ، صفحه 119-139

https://doi.org/10.30465/cw.2022.40245.1878

چکیده
  مشائیان بجز ماده و صورت جسمیه، صورت نوعیه را نیز برای اجسام اثبات می کنند اما سهروردی با رد دلائلشان، وجود آن را نمی پذیرد، ملاصدرا به دفاع از مشاء پرداخته و اشکالات سهروردی را جواب می دهد. این مقاله، با تحلیل و نقد استدلالهای هر سه گروه به این نتیجه رسیده که دلائل مذکور برای اثبات صورت نوعیه کافی نیستند زیرا همه، برهان إنی هستند که ...  بیشتر