675648c2785e9a3
حکمت معاصر
واقع‌گرایی در نظام معرفت اخلاقی علامه طباطبایی (ره)

ابوذر نوروزی؛ محسن شیراوند

دوره 9، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 157-181

https://doi.org/10.30465/cw.2018.3253

چکیده
  علامه­ طباطبایی (ره) فیلسوفی کلاسیک بر ممشای حکمت متعالیه و مفسر بزرگ قرآن کریم است اما اندیشه وی در این دو حوزه محدود و متمرکز نشده و در حوزه‌های معرفتی دیگر نیز دارای اندیشه‌های بدیعی است. یکی از این حوزه‌ها فلسفه اخلاق است. بی‌تردید اصلی‌ترین بحث در فلسفه اخلاق به تقسیم‌بندی واقع‌گرایی و غیرواقع‌گرایی اخلاقی تعلق دارد. هدف ...  بیشتر