675648c2785e9a3
حکمت معاصر
مسئلة چگونگی تخلق به صفات الاهی در اخلاق عرفانی

هادی وکیلی؛ مهدی براتی فر؛ اسماعیل منصوری لاریجانی

دوره 11، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-55

https://doi.org/10.30465/cw.2020.5335

چکیده
  «اخلاق عرفانی» عبارت از نوعی اخلاق خواهد بود که بر مبنای ارتباط بی‌واسطه با حقیقتی غایی/ غیبی، آراستگی به صفاتی خاص مشابه با صفات آن حقیقت را اقتضا می‌کند. مؤلفه‌های اخلاق عرفانی عبارتند از ابتنای بر وحی، توجه به  مبدأ‌ و معاد، جامعیت، شریعت محوری، تغییر ظاهری ناشی از تحول باطنی و بهره‌گیری از تربیت تدریجی. هدف از اخلاق ...  بیشتر

معنویت برای کودکان در عرفان اسلامی با تکیه بردیدگاه آیت‌الله شاه‌آبادی(س) و امام خمینی(ره)

هادی وکیلی؛ مریم داورنیا؛ زینب برخورداری

دوره 8، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 87-108

https://doi.org/10.30465/cw.2017.2742

چکیده
  معنویت از مفاهیمی است که در عصر حاضر مورد توجه ویژه قرارگرفته و اکنون در مورد کودکان نیز به کار برده می‌شود. معنویت از مفاهیم کلیدی دینی است و بر مبانی، ساختار و روشهای معین دینی استوار است. در عرفان اسلامی نیز معنویت نقش کانونی ایفا می‌کند. با توجه به بحث‌های تخصصی معمول در حوزه معنویت، جای آن دارد که نسبت آموزه‫‌های طرح شده در جهان ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای نقش عشق در سلوک عرفانی از منظر امام خمینی (ره) و خوآن دلاکروث

هادی وکیلی؛ ربابه آبداری

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 69-92

چکیده
    چکیده امام خمینی(ره) و  خوان دلاکروث، به عنوان دو پیر طریقت و مرشد کامل در عرفان اسلامی و مسیحی، سیر و سلوک عرفانی را دارای مراتب و مراحلی می دانند که در یک بررسی مقایسه ای می توان آن را در سه مرحله تطهیر، تنویر و اتحاد شرح نمود. از نظر ایشان، تطهیر که مهم ترین مرحله در سیر و سلو ک عرفانی است، طی دو مرحله تطهیر فعالانه (سالک مجذوب) ...  بیشتر

اندیشوران شیعی و ابن‌عربی

حسین شکرابی؛ علی شیخ الاسلامی؛ هادی وکیلی

دوره 6، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 101-121

چکیده
  نظرات و مواضعی که در مورد ابن‌عربی به عنوان متفکری تأثیرگذار ابراز شده است، از امور شایان توجه در تاریخ فکر شیعی است. علی‌رغم جایگاه خاص وی نزد برخی حکما و عرفای شیعه، دیگرانی نیز بوده‌اند که با وی به مخالفت برخاسته و عقایدش را نقد و نفی کرده‌اند. نسبت معنوی میان تشیع و جنبه‌های حکمی عرفان اسلامی، همچنین اظهار محبت و علاقه‌ای که ...  بیشتر

تطبیق آیۀ «لیس کمثله شیء» با حقیقت محمدیه از منظر اسما و صفات الهی

هادی وکیلی؛ سیده‌زهره سیدفاطمی

دوره 6، شماره 1 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 107-117

چکیده
  اسما و صفات الهی، و مظاهر آن در سه بعد معناشناختی، وجودشناختی، و انسان‌شناختی، یکی از مهم‌ترین مباحث عرفان نظری است. در آیات قرآن و روایات نیز از اسما و صفات الهی به عنوان روش تشبیهی ـ تنزیهی شناخت حضرت باری‌تعالی یاد شده است و پژوهش‌گران همواره تلاش کرده‌اند رابطه و نسبت میان ذات و اسما و صفات الهی را تبیین کنند. در این ره‌گذر آیة ...  بیشتر

شطحیات عرفانی از منظر منطق و تفکر فازی

هادی وکیلی؛ پریسا گودرزی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 101-126

چکیده
  قبیل سخنان و گشودن رازهای نهفته در آن‌ها، چشم‌اندازی جدید از مواجهة تاریخی و سپس علمی با این پدیده است. تقریباً در همة آثاری که له و علیه شطحیات به نگارش درآمده‌اند، آن‌جایی که به انکار یا دفاع عقلانی از شطحیات پرداخته شده و نشانی از اثبات و رد توجیه منطقی این قبیل سخنان و تعابیر دیده می‌شود، منظور از عقل، عقل ارسطویی و مراد از منطق، ...  بیشتر

پیامدهای فلسفی یگانه‌انگاری در اندیشة ابن‌عربی و اسپینوزا

هادی وکیلی؛ پدرام پورمهران

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 113-129

چکیده
  یگانه‌انگاشتن خدا و جهان در بنیاد اندیشة ابن‌عربی و اسپینوزا قرار دارد. ابن‌عربی با رویکردی عرفانی بدان می‌پردازد و نظریة وحدت وجود را مطرح می‌کند که طبق آن یگانه وجود حقیقی خداوند است و جهان چیزی جز تجلیات، اطوار، و شئون ذات حق تعالی نیست. اسپینوزا با رویکردی عقل‌گرایانه و فلسفی، به تحلیل نظریة وحدت جوهر می‌پردازد و بر این نظر ...  بیشتر

خیال و مثال در اندیشۀ ابن عربی و ملاصدرا

سمنبر میرزایی؛ هادی وکیلی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 133-160

چکیده
  ازجمله مسائل مطرح‏شده در فلسفه و عرفان اسلامی، مقولة خیال و مثال و برزخ است که در تبیین بسیاری از اعتقادات اسلامی ازجمله اصل معاد و حیات پس از مرگ، و اثبات تجرد روح و غیره نقش اساسی دارد. ابن عربی، ملاصدرا، ابن سینا، فارابی، و شیخ اشراق ازجمله اندیشمندانی هستند که به این مباحث پرداخته‏اند. در اندیشة ابن عربی، خیال، محل جمع اضداد ...  بیشتر

تأثیر ابن عربی در نگرش‌های کلامی فیض کاشانی

حسین شکرابی؛ علی شیخ الاسلامی؛ هادی وکیلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 53-68

چکیده
  رواج عرفان ابن عربی در سرزمین‌های شرقی جهان اسلام، با ممالک عربی و غربی قابل مقایسه نیست. مخصوصاً جوهر فکر او که اندیشة وحدت وجود و مبحث انسان کامل است را فقط اندیشه‌وران شرق مخصوصاً ایرانیان شیعی به‌درستی توضیح داده‌اند. فیض کاشانی، متکلم و محدث شیعی، از بزرگانی است که با وجود نقدهای معدودی که بر محی‌الدین دارد، با پذیرش اصول عرفان ...  بیشتر

بررسی نگاه آرای هانری کربن و سید احمد فردید در باب گفت‌وگو میان عرفان اسلامی و فلسفة آلمانی

هادی وکیلی؛ محمدهادی محمودی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 119-135

چکیده
  مقالة حاضر خوانشی است از کلیات نگاه هانری کربن و سید احمد فردید در باب مطالعة تطبیقی عرفان اسلامی و فلسفة آلمانی، و همچنین مقایسة نگاه دو متفکر با هم. دو متفکر در نقاط بسیاری با هم اتفاق‌ نظر دارند؛ مثلاً این‌که هر دو مطالعة تطبیقی را با نقد تاریخی‌انگاری شروع می‌کنند، هر دو دل‌بستة پدیدارشناسی هستند، و هر دو در تلاش‌اند ...  بیشتر

آیا طریقة اخلاقیون نجف طریقه‌ای عرفانی است؟

هادی وکیلی؛ محمود شیخ

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 131-151

چکیده
  در این مقاله کوشش شده که به این پرسش که آیا می‌‌توان طریقة اخلاقیون را مدرسه‌‌ای معنوی و تربیتی دانست، از سه منظر پاسخ داده شود؛ ابتدا با تکیه‌بر تعریف کلاسیک عرفان، سپس با بیان مشکلات تعریف کلاسیک برای چنین قضاوتی، با ارائة تعریفی از عرفان بر مبنای مفهوم سنت و تحلیل آن به دو مفهوم فرهنگ و ادبیات و تحلیل مفهوم فرهنگ به دانش‌ها ...  بیشتر

تفسیر آیۀ «نور» از منظر ابن سینا و داراشکوه

هادی وکیلی؛ پریسا گودرزی؛ محبوبه امانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1391، ، صفحه 141-152

چکیده
  از جمله مراتب قوای نظری نفس، بنابر تقریر ابن سینا، قوه‌ای است که استعداد کسب معقولات را دارد و عقل هیولانی نامیده می‌شود و با «مشکاۀ» در آیۀ نور مطابقت می‌کند؛ در مسیری که نفس به یک قوۀ خاص استکمال می‌یابد و به کمال خاصی می‌رسد، که همانا حصول شهودی و حضوریِ معقولات بالفعل در ذهن است و مصداق «نورٌ علی نور» در ...  بیشتر

مطهری و الهیات جدید

هادی وکیلی؛ پریسا گودرزی؛ محبوبه امانی؛ علی‌اکبر احمدی

دوره 2، شماره 2 ، دی 1390، ، صفحه 1-16

چکیده
  مقالۀ حاضر به تحلیل مطهری از الهیات جدید می‌پردازد. نخست رأی مطهری در باب الهیات را مختصراً شرح می‌دهم. دیدگاهی که بر اساس آن مطهری مقام قدسی خداوند را مقتضی این می‌داند که مستقیماً در اشیا مداخله نکند. به‌عبارت‌ دیگر، او بر این باور است که خلقت صرفاً از طریق نظام علّی است. سپس، توضیح می‌دهم که مطابق با آرای مطهری در ...  بیشتر

چیستی و ویژگی‌های تجربۀ عرفانی

هادی وکیلی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1389، ، صفحه 107-119

چکیده
  عرفان بی‏‌شک جوهر تجربۀ دینی به شمار می‌‏رود و این تجربه، هم برای کسانی که دارای اعتقادات مذهبی هستند، و هم برای کسانی که چنین اعتقاداتی ندارند، نوعاً باعث تغییر در زندگی می‏‌شود. صرف‎نظر از دشواری توصیف حالات عرفانی که از چارچوب مفهومیِ تجارب عادی بسیار دور به نظر می‌‏رسند، به نظر می‏‌رسد می‏‌توان شباهت‌های متعددی ...  بیشتر