675648c2785e9a3
حکمت معاصر
حل معضل دوگانگی‌جسم/ ذهن در مدرنیته، با پرسش از وحدت وجود صدرایی

مریم صانع پور

دوره 10، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 199-216

https://doi.org/10.30465/cw.2020.4933

چکیده
    شکاف میان ذهن / جسم و معنا / ماده از معضلات فلسفه غرب است که در فلسفه یونان باستان شکل گرفته و تا فلسفه دوره روشنگری ادامه یافته است. متفکران پسامدرن معتقدند این دوگانگی و تضاد به وضوح در شئون مختلف تمدن مدرن خودنمایی می کند و دوگانگی من/ دیگری از همین جا نشأت گرفته است. از این رو باید به رفع این تضاد فلسفی میان ذهن / جسم، و معنا/ ماده ...  بیشتر

جایگاه اصول اعتقادات شیعة دوازده‌امامی در آثار شیعه‏شناسان غربی

مریم صانع‌پور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 43-63

چکیده
  نگارندۀ مقالة حاضر با بررسی آثار شیعه‏شناسان غربی درصدد است تا از میزان و نحوۀ شناخت آن‌ها در مورد آموزه‏های عقلانی ‌ـ اعتقادی شیعة امامیه (عدل و امامت) مطلع شود. شیعه‏شناسان مورد مطالعه در این مقاله عبارت‌اند از: ویلفرد مادلونگ، مایر بارآشر، اتان کوهلبرگ، ونزبرو، رون بوکلی، هانری کربن، مونتگمری وات، هاینس هالم، و آندرو نیومن. ...  بیشتر

رویکردی تطبیقی به نظریۀ خیال در آرای ابن‌عربی و ملاصدرا

مریم صانع‌پور

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1389، ، صفحه 55-76

چکیده
  اصول عرفان ابن عربی، واضع نظریة خیال، بر حکمت متعالیة ملاصدرا تأثیر فراوانی گذارد، چنانکه می‌توان نظریة تجرد خیال و وساطت و طریقیت عالم خیال را مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری حکمت متعالیه قلمداد کرد. به بیانی دیگر، می‌توان وجه تمایز مبنایی «حکمت متعالیه» با «حکمت مشاء» و «حکمت اشراق» را در تجرد عالم خیال و صور خیالی در ...  بیشتر